Op woensdag 2 oktober starten we de Kinderboekenweek met een echte boekenmarkt, voor en door kinderen, op De Anjelier. Vanaf 12.30 uur mogen kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun boeken verkopen. De prijs mag niet hoger zijn dan € 2,- per boek. Om 13.15 uur sluit de boekenmarkt en mogen de boeken die niet verkocht zijn weer mee naar huis.

Wij hopen op een leuke Kinderboekenweek, waarbij reizen en veel leesplezier voorop staat!