Op De Anjelier proberen we een goed evenwicht te vinden in:

- Het aanleren van kennis.
- Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.
- Het aanleren van praktische vaardigheden.

De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Wat ons betreft vormen zij binnen een sociaal veilige omgeving de basis voor elke andere ontwikkeling. Om er zeker van te zijn dat de doelen die wij voor ogen hebben getoetst kunnen worden aan landelijke normen, gebruiken wij uitsluitend methoden die voldoen aan de door het ministerie gestelde kerndoelen. Met onze methoden moeten die doelen gehaald worden. Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid