Jaarlijks organiseren we diverse feesten en activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering, sportdagen enzovoort. De organisatie is in handen van commissies, die bestaan uit ouders en teamleden. Alle ouders uit de diverse commissies samen, noemen we de activiteitencommissie (AC). De activiteitencommissie is te bereiken via ac@anjelier.nl.  Aan het begin van het schooljaar worden de taken verdeeld en bij vraag naar meer hulp van ouders worden alle ouders benaderd. Bijvoorbeeld voor het versieren van de school in de sinterklaasperiode. 


Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid