Duchenne spierdystrofie is een ongeneeslijke, erfelijke spierziekte, die voornamelijk voorkomt bij jongens. In Nederland zijn zo’n 800 kinderen met deze ziekte. Op dit moment is de levensverwachting voor kinderen met deze ziekte zo’n 30 jaar. Gelukkig zijn de laatste onderzoekresultaten zeer hoopvol en lijkt een doorbraak nabij.

De kinderen van de Anjelier zetten zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Duchenne, waardoor nog meer onderzoek kan worden gedaan.

Leerlingen van groep 8 hebben in alle groepen presentaties gehouden over dit onderwerp. Na deze presentaties zijn de kinderen op pad gegaan om sponsors te zoeken. Als tegenprestatie zullen alle kinderen van de Anjelier iets doen, waar kinderen met de ziekte van Duchenne in hun leven niet veel aan toekomen: fietsen, hardlopen, steppen e.d.

Op vrijdagochtend 24 juni stappen veel kinderen op de fiets of gaan hardlopen. Kleuters leggen een parcours af op het schoolplein, de groepen 3, 4, 5 en 6 lopen hard rondom kinderboerderij De Baak en de groepen 7 en 8 fietsen een parcours in de duinen. Met deze actie lijken de “Anjelier Heroes” een beetje op de Duchenne Heroes, die zich al fietsend ook inzetten voor dit goede doel (kijk voor meer informatie hierover naar www.duchenneheroes.nl).

De buitenschoolse en tussenschoolse opvang wordt op de Anjelier geregeld door Welschap Kinderopvang. Meer weten? Kijk op www.welschapkinderopvang.nl

Op de Anjelier hebben wij het programma inshape@school aangeschaft. Inshape@school verzorgt kant-en-klare lessen die geschikt zijn voor zowel de onder-, midden- en bovenbouw. In de klas worden de kinderen spelenderwijs gestimuleerd om te bewegen door middel van oefeningen die zowel de coórdinatie als de motoriek verbeteren.

Ondersteund door zang en dans leren de kinderen diverse oefeningen. "Zit toch eens stil", hoor je vaak in de klas. Nog steeds heerst de mening dat een kind om tot goede leerprestaties te komen, stil moet zitten, geconcentreerd moet zijn en op moet letten. Uit diverse recente onderzoeken blijkt echter dat kinderen tussendoor juist even moeten bewegen. Ze nemen de stof dan veel beter tot zich en het blijft beter hangen. Een goede afwisseling van leer- en beweegtijd is dus belangrijk om tot ghoede prestaties te komen. Inshape@school is hierbij een leuk hulpmiddel.

Zelf een kijkje nemen? : http://www.inshapeatschool.nl/

Enkele leerlingen uit groep 7 en 8 gaan 's morgens om 08.30 uur naar de groepen 4,5 en 6 om daar hun "leerling" op te halen. Na een korte, maar gedegen opleiding mogen deze tutoren de kinderen uit groep 4,5 en 6 helpen met lezen (en in een enkel geval ook met rekenen).

Zowel de tutoren als hun "leerlingen" zijn heel enthousiast over deze manier van samenwerken. Juf Manon houdt de lessen heel goed in de gaten en kan altijd bijspringen als dat nodig mocht zijn.

De leerkrachten merken nu al dat deze intensieve samenwerking zijn vruchten afwerpt.

 

Gestart met VNL

Op de Anjelier werken we nu al een behoorlijke tijd met Vernieuwd Niveau Lezen. Hieronder wat uitleg daarover.

Boekenkarren op de gang

Zoals u wellicht al is opgevallen, staan er boekenkarren op de gang. De boekenkarren worden dagelijks naar de verschillende groepen gereden. Wanneer de kar in de klas staat, mogen de kinderen hun boek ruilen. Ruilen gebeurt na de leestijd, zodat we de leestijd volledig aan lezen kunnen besteden.

Leeslijsten

Na het afnemen van de Cito toetsen krijgt iedere leerling zijn eigen leeslijst. Op deze lijst staan alle boeken die beschikbaar zijn op het te lezen niveau. Wanneer het boek uit uit, streept de leerling het boek af.

Gesprekken ten behoeve van de leesontwikkeling

1x per maand heeft de leerkracht een "ontwikkelingsgesprek" met de kinderen. Tijdens deze gesprekken wordt onder andere het leesplezier besproken. Er worden vragen gesteld over de boeken die gelezen zijn en er wordt door de leerling een stukje voorbereid en voorgelezen. Op deze manier houden we de leesontwikkeling goed in de gaten. Wij voorkomen op deze manier ook, dat kinderen boeken gaan lezen die niet passen bij hun lees- en/of belevingsniveau.

Veel plezier met lezen

Onderzoeken tonen aan dat kinderen vlotter en vloeiender gaan lezen wanneer er sprake is van leesmotivatie. Door veel te lezen in boeken die aansluiten bij de belevingswereld van het kind, worden leeskilometers gemaakt.. Dit heeft in de meeste gevallen een positieve invloed op de leesprestaties.