Al sinds het schooljaar 2011-2012 gebruiken wij de Kanjertraining op onze school.
Een goed sociaal klimaat is een basis voor ontwikkeling. Door de instemming van ouders en leerkrachten onderschrijven wij gezamenlijk de uitgangspunten van de Kanjertraining en zetten wij ons gezamenlijk in om volgens de uitgangspunten van de Kanjertraining te handelen. De bedoeling van het gebruiken van de Kanjertraining is het creëren van een duidelijk en veilig schoolklimaat voor de leerlingen, ouders en het team van De Anjelier. Meer informatie vindt u op de website van de Kanjertraining (www.kanjertraining.nl).

De lessen gaan uit van een positieve levensvisie. Ze zijn toekomst- en oplossingsgericht. Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid