De missie van de Anjelier luidt:
“Wij, het team van De Anjelier, willen GOED ONDERWIJS geven in een omgeving waar alle kinderen met plezier naar toegaan en zich veilig voelen.”
De Anjelier: GOED ONDERWIJS, plezier en veiligheid

Visie

De visie waarbinnen deze missie wordt verwezenlijkt is:  Wat is GOED ONDERWIJS? GOED ONDERWIJS is volgens De Anjelier breed, passend en opbrengstgericht.
BREED: omdat het gaat om de totale ontwikkeling van het kind in de brede context van de omgeving van het kind.
PASSEND: omdat het om ALLE kinderen op onze school gaat. “Op de  Anjelier komt ieder kind tot zijn recht”
OPBRENGSTGERICHT: omdat wij per kind het maximale willen bereiken. 

Door GOED ONDERWIJS realiseren wij hoge opbrengsten in:

  • Taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling;
  • Waardering van onze omgeving (kinderen, ouders, bestuur en inspectie)
  • Maatschappelijke veranderingen en onderwijskundige vernieuwingen krijgen een weloverwogen plek in ons onderwijs.
  • Wij behouden en ontwikkelen het huidige veilige klimaat waarin de Kanjertraining centraal staat.
DSC03264
DSC03229
DSC03265