Het team van De Anjelier, wil vooral dat de kinderen zich ‘thuis’ voelen. Dit proberen ze te bereiken door te zorgen voor een goede sfeer, waar persoonlijke aandacht voor elkaar is. Net als thuis zien zij de school als een veilige plek, waar iedereen elkaar serieus neemt en van waaruit positief naar elkaar gekeken wordt. Dit pedagogisch klimaat verschaft de duidelijkheid en veiligheid van waaruit de kinderen tot leren komen.

Het team wordt aangestuurd door de directeur, de heer Ton Minneboo en de adjunct-directeur, mevrouw Angelique van den Burg. De heer Minneboo is verantwoordelijk voor de bovenbouw, de groepen 6 t/m 8 en mevrouw Van den Burg is verantwoordelijk voor de onderbouw, de groepen 1 t/5. De directie is, op één dag na (maandag staat mevrouw Van den Burg in groep 1-2A) vrijgesteld van lestaken. 

De directie van de Anjelier wordt ondersteund door twee intern begeleiders. Mevrouw Désirée Engberts, zij is intern begeleider van de groepen 1 t/m 4 en de heer Erik Morren, hij is intern begeleider van de groepen 5 t/m 8. Gezamenlijk met de directie vormen de intern begeleiders het pedagogisch team (PT). Het PT bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en het ondersteuningsbeleid op De Anjelier. 

De directie en het team wordt administratief ondersteund door Monique Visser, secretaresse basisschool De Anjelier. De conciërge, de heer Diederik de Vries, zorgt onder andere voor het algemeen onderhoud op de school.