Als nieuwe ouders op school komen voor een informatiegesprek vraag ik altijd wat zij van onze school, de Anjelier, willen weten. Er is namelijk zo veel te vertellen over wie wij zijn en wat wij doen.

Het belangrijkste vinden wij dat een kind naar school komt voor GOED ONDERWIJS in een veilige en plezierige omgeving. Dit is kortweg de belangrijkste doelstelling van De Anjelier.

De onderwijskundige kant van deze doelstelling trachten we onder andere te waarborgen door middel van vakkundig personeel, scholing, goed klassenmanagement, goede methodes, een goed leerlingvolgsysteem en een goed pedagogisch klimaat.

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich op school veilig voelen en dat zij met plezier naar school toe gaan, zijn ook gedragsregels en afspraken nodig. Regelmatig praten wij in de groepen met de kinderen over hoe we op school met elkaar omgaan, welke afspraken belangrijk zijn en waarom. Zo besteden we aandacht aan de regels van de week. “Zo doen wij dat op de Anjelier”. Een voorbeeld hiervan is: “Op de Anjelier groeten we elkaar als we op school komen.” “Op de Anjelier voorkomen wij ruzie en pesten” en “Op de Anjelier geven we elkaar complimenten!”.

voorkomen-ruzie
Voorkomen ruzie
complimenten
Complimenten!

We hebben het met de leerlingen dus veel over gedrag. Gedrag naar personen: hoe gedraag je je ten opzichte van leerkrachten, ouders, klasgenootjes? Beleefdheid en respect vinden wij heel normaal. Gedrag in de ruimte: hoe ga je om met de materialen in en om het schoolgebouw? Netheid. Hoe houden we samen school en schoolplein schoon? Rust in het schoolgebouw.

Binnen de klassen wordt uitgegaan van verschillen in niveau en tempo tussen kinderen. We werken vanuit basisontwikkeling in de groepen 1/ 2 toe naar een groepsplan met drie instructieniveaus in de groepen 3 t/m 8. De groep wordt per vakgebied ingedeeld in drie subgroepen. Voor iedere groep wordt een plan met haalbare doelstellingen en een effectieve aanpak opgesteld in een groepsplan. Hierdoor differentiëren wij op een praktische en haalbare manier het onderwijsaanbod. Iedere leerling krijgt op zijn of haar capaciteiten aangepast onderwijs, zonder dat wij per individuele leerling hoeven te differentiëren.

DSC03278
DSC03280
DSC03274